Balkonger målas

Balkongernas vita träfasader ska målas

Gäller plan 7/8-5.
Arbetet utförs under april månad och målaren behöver tillträde till lägenheten för att kunna in på balkongen.
Dagen innan arbetet påbörjas lämnas en lapp i din brevlåda där han anger när han beräknar att arbetet ska göras i din lägenhet. Kan du inte vara hemma lägg nyckeln i tyckel-tuben eller lämna den till Expeditionen med tydligt skriven adress.