Renovering av lägenhet

Innan du startar en större renovering av din lägenhet, tag kontakt med styrelsen eller fastighetsskötaren under expeditionstid så kan han ge förslag på vilka hantverkare som vi kan rekommendera. Och också informera dig om du måste ha Styrelsens medgivande till renoveringen. Det här gäller i synnerhet för ombyggnad av kök och badrum. Innan renoveringen startar ta reda på om den som ska utföra arbetet har alla nödvändiga tillstånd.

Detsamma gäller för de olika material som bör användas. Vi vill ju inte köpa in material som vi sedan måste slänga eftersom de inte är lämpliga.

Det är viktigt att spiskåpa och kranar är av godkänd typ. Önskar du byta spiskåpa kontakta styrelsen, om fel typ installeras leder det till att lägenhets innehavaren debiteras kostnader för ombyggnad och ombesiktning.

Kranar som installeras ska vara godkända för kommunalt vatten. Original kranarna är Mattson serie 9000.

Läs även vem betalar vad >>