Information till mäklare

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera om vår förening använder uppgifterna i det här dokumentet, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.
VIKTIGT ! Information om lägenheter till salu får inte sättas upp på entré dörrarna. Det förstör glaset.
Dokumentet nedan är till för mäklare som säljer lägenheter på uppdrag av medlemmar i BRF Albyhus 3