Information till mäklare

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera om vår förening använder uppgifterna i det här dokumentet, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.
Dokumentet nedan är till för mäklare som säljer lägenheter på uppdrag av medlemmar i BRF Albyhus 3