Till soprummet, som finns i varje hus, bär vi våra hushållssopor. Det som vi samlar i en påse under diskbänken. T.ex. matrester, hushållspapper, dammsugarpåsar och annat smått.

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall ? En mycket bra källa till information om sopsortering finns på SRV:shemsida. Där kan du också beställa ett besökskort som gäller på samtliga återvinningscentraler i Botkyrka/Huddinge.

Återvinning av tidningspapper, kartong, hårdplast samt glas är något vi håller noggrant på. Bakom parkeringen vid hus 15 har vi kontainrar avsedda för just dessa ändamål. Vanliga batterier kastas i den röda behållaren vid sidan om skylten.

Vårt gemensamma grovsoprum ligger i garagebyggnaden. Där får möbler, större sopor av typ hem-elektronik, lysrör, glödlampor och lätt byggmaterial kastas, allt i respektive avsedd behållare.

OBS !! kylskåp, bildäck, bilbatterier, olja, målarfärg eller annat miljöfarligt avfall får inte kastas här. Det skall köras till Återvinningscentralen/Tippen i Fittja.