Två viktiga saker som bör finnas i varje hem

Var säker på att brandsläckaren fungerar och att du har batteri i brandvarnaren.

Var brinner det? Hemma i lägenheten eller ute i trapphuset?
Först och främst stäng alla fönster och dörrar. Brinner det i trapphuset se till att ha din dörr STÄNGD. Täta eventuella rökinsläpp med våta handdukar. Ring omedelbart brandkåren (nummer 112).
Brinner det i din lägenhet bör du omedelbart ta dig UT ur din lägenhet, och STÄNG LÄGENHETSDÖRREN efter dig så att elden inte får syre att sprida sig. Ring omedelbart 112.

Om det brinner så att du inte kan ta dig ut ur din lägenhet genom din lägenhetsdörr då måste du GÅ UT PÅ BALKONGEN, och STÄNG BALKONGDÖRREN efter dig. Ring därifrån till brandkåren då kommer dom med en sky-lift och plockar ner dig snarast.
Det är viktigt att hålla elden instängd så långt det går. Om elden får luft blir det snabbt värre.
Flyktvägen ut ur husen är normalt via trapphuset, den blåa dörren på ditt våningsplan. Använd denna när du måste ta dig ut ur huset.

Information kan hämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida, där finns även kortare filmklipp från MSB

Här kan ni hitta information från MSB om brandsäkerhet på sju olika språk