El förbrukning

Elförbrukning

Vi har fått in många frågor om när vi får faktura på vår el-förbrukning.
Vid samtal med Riksbyggen har vi fått reda på att det kommer att ske en tilläggsavisering på elförbrukningen. Förbrukning för september 2019 – januari 2020 kommer att delas upp på tre fakturor som skickas ut under mars månad med förfallodatum april-maj-juni. Efter det kommer förbrukningen att debiteras med 3 månaders förskjutning. T.ex. mars förbrukning på aviseringen för juli.