Föreningens Årsstämma

Pga Corona-pandemin kommer föreningens årsstämma att hållas
den 24 juni kl 19.00 i Subtopias lokal ”Loftet”.

Kallelse har skickats ut tillsammans med Årsredovisningen.
Har du inte möjlighet att delta lämna en fullmakt till någon som kan rösta för dig.