Föreningens årsstämma

Föreningens årsstämma

Det är dags för Föreningens Årsstämma. Måndag 22 maj kl 19 träffas vi i festlokalen Albyvägen 11 nb. Kan du inte komma själv lämna fullmakt till en person som kan företräda dig vid val av föreningens och stämmans ledamöter. Blankett till fullmakt. Motioner kan du lämna in senast 2019-04-15. Lämnas i brevlådan vid entréerna eller via kontakta oss på hemsidan. Viktigt att du skriver avsändare.