Garage information

Asfalteringen av garagedäcket medför att inga bilar får vara parkerade i garaget under dagtid vardagar 07.00-16.00.
Vi tar inget ansvar för nedfallande föremål som kan skada din bil.

Styrelsen Albyhus Samfällighetsförening