Informationsmöte

Till samtliga medlemmar i Brf Albyhus3

Välkomna till ett informationsmöte den 13 feb kl 18.00 i festlokalen Albyvägen 11 nb

där kommer vi att informera om föreningens upphandling av en lösning för att sänka våra elkostnader. Genom den här lösningen kommer vi att kunna sänka kostnaderna med uppskattningsvis 30-40% per lägenhet.
Lösningen innebär att föreningen köper in all el för föreningen och medlemmarna, vilket medför väsentligt lägre kostnader genom att vi bygger bort de fasta kostnaderna som varje elabonnemang medför, samt att vi genom gemensam upphandling får bättre priser på elen.