Månadsblad feb 2019

Månadsblad februari 2019

Information om snöskottning och halkbekämpning
Tvättstugor, speciellt i 11:an
Nya grannar
Tips till dig som renoverar eller flyttar
Masabs arbete med stamrensning
Föreningen har bytt försäkringsbolag