Månadsblad februari 2022

Månadsbladet för februari har nu delats ut till samtliga boende i brf Albyhus3.

From mars månadsblad kommer vi att lägga dem i facket vid entrè dörren.