Månadsblad juni

Månadsblad juni 2019

Månadsbladet för juni finns nu att hämta i facken vid entrédörrarna.
Där informeras bla om Föreningen Årsmöte,
Terrasserna,
Ny nycklar kommer att delas ut samt
Faran av att lämna entrédörrarna uppställda.