Månadsblad Maj 2024

Månadsblad för Maj 2024

finns nu i facken vid entré dörrarna. Det handlar om Föreningens stämma, Terrasserna, Sophantering, Bommar, Tvättstugor och annat smått och gott.

infoblad_05_2024