Månadsblad mars 2021

Månadsblad mars 2021

Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om resultat av OVK Besiktning, Stamspolning, Soprum, Terrasserna, Årets stämma