Månadsblad september

Månadsbladet för september

är utdelat till samtliga lägenheter.
Det innehåller bl.a. information om besiktningar som gjorts, tvättstugor, förråd, terrasserna och korridorerna