Månadsbrev augusti 2018

Månadsbrev augusti 2018

information om

den fortsatta torkan och eldningsförbudet
samt risken med att ha fönstren i korridorerna öppna
Vi har rensat cykelrummen
Blöta och illaluktande sopor