Månadsblad juli 2019

Månadsblad juli 2019

Månadsbladet för juli finns nu att hämta i facken vid entrédörrarna.
Där informeras bla om
Uppdatering av parkeringsregler,
Sopsortering
Ny nycklar
Faran av att lämna entrédörrarna uppställda.