Månadsbrev November 2019

Månadsbrev November

Finns nu att hämtas i facken vid entrédörrarna.
Granarna tänds
De nya elräkningarna
Inbrottsförsök
Takarbeten
Oljud i kranarna