Protokoll Föreningens Årsstämma

Föreningens Årsstämma 2020

På grund av den pågående Corona pandemin, höll Föreningen sin årsstämma i Subtopias lokal Loftet. Det var gott om plats och en mycket bra lokal. Trots Corona var vi nästan lika många deltagare som i ”normala” tider. 22 medlemmar plus 2 fullmakter protokoll från stämman