Hur behandlar vi, RB Brf Albyhus3, dina personuppgifter?

Föreningen har inga datoriserade register och bara papperskopior av medlemsansökningar och överlåtelser.

Alla register som finns med namn, adress och andra personuppgifter finns hos vår Förvaltare Riksbyggen. Det inkluderar medlemsregister och lägenhetsregister. I deras integritetspolicy redogörs för hur och för vilket ändamål dina personuppgifter behandlas samt för vilka rättigheter du, som registrerad, har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

Albyhus3 Personuppgiftspolicy

Länk till RB Integritetspolicy