Månadsblad April 2024

Nu finns det nya månadsbladet att hämta i facken vid entrédörrarna

Där finns information om Föreningens Årsstämma, terrasserna, nedskräpningen, sophantering och stopp i avloppen.

infoblad_04_2024