Månadsblad Maj 2023

Nu finns infobladet för maj 2023 i facket till vänster om entrédörrarna. Den här månaden ta vi upp frågan om bommarna, Festlokalen, terrasserna och sophantering.

infoblad_05_2023