Månadsblad maj 2021

Månadsbladet för maj

Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om öppettider i Grovsoprummet, Terrasserna, Årsstämman och obekanta i våra fastigheter.