Månadsblad Mars 2024

Nu finns månadsbladet för mars i facken vid entré dörren.

Vi behandlar ämnet vad innebär det att bo i bostadsrätt, Sommartiden startar, terrasserna öppnas, Sandsopning av gångar, inget matfett i diskhon samt Föreningens årsstämma

infoblad_03_2024