Målning av yttertak

Under vecka 35 påbörjas arbetet med att måla och tvätta våra yttertak.

VIKTIGT! Häng ej ut kläder eller liknande känsliga föremål på balkonger och utanför fönster.
Håll förnstren stängda och veva in eventuella markiser