Månadsblad Februari 2024

Nu finns månadsbladet för Februari 2024 vid entrédörrarna

Vi tar bl.a. upp frågan om Renovering, Masab stamspolning, El-avtal och Andrahandsuthyrning

infoblad_02_2024