Månadsblad Augusti 2022

Månadsbladet för Augusti 2022 finns nu att hämta i facken vid entrédörren.

Det innehåller information om att inte spola ner fett i avloppen, hålla rent på terrassen och i hissarna, Sophantering, Information från Riksbyggen