Månadsblad augusti 2023

Nu finns Månadsbladet för augusti i facken till vänster om huvudentren.
Där  informerar vi bl.a. om nyheter vid matavfalls sortering samt varning för bankbedrägerier.

infoblad_08_2023