Infoblad Juni 2024

Juni månads infoblad finns nu i facken vid hissarna

Vi berättar om Stämman 29 maj 2024 som hölls i Festlokalen, Information om terrasserna, Hur gör vi med grillning, Sophantering, Fönster som sopnedkast, Varning för utomstående i fastigheterna och slutligen Ha en bra sommar

infoblad_06_2024