Månadsblad Januari 2023

Nu finns Månadsbladet för januari i facken vid entrédörrarna

Hur gör vi med julgranarna, sopsortering, Rent-O-Kil råttbekämpning

infoblad_01_2023