Månadsblad November 2022

Nu finns Månadsbladet för november i facken vid entrédörrarna

Där får ni tips, bl.a. på hur vi kan spara energi, el-priset höjs till 3,75 /KwH, Hissarna, Ingen parkering framför portarna.