Månadsblad Sept 2023

Nu finns det nya månadsbrevet io facket invid entré dörren.

Fokus är matavfalls sortering och Öppet hus

infoblad_09_2023