Månadsbrev april 2020

Månadsbrev april 2020

Nu finns månadsbladet i facken vid entrédörrarna

Vi informerar om
Coronaviruset, Hur viktigt det är att sopsortera, tvättstugorna, terrasserna och parkering vid entréerna