Månadsbrev December 2022

Nu finns Månadsbladet för december i facken vid entrédörrarna Där får ni tips, bl.a. på hur vi kan spara energi, el-priset höjs till 3,75 /KwH, Sopsortering så här i jultider, Var uppmärksam på främlingar i fastigheterna. Polisen varnar för bedrägerier.