Månadsbrev oktober 2023

Månadsbrev för oktober finns nu i facken vid entrédörrarna.
vi informerar bl.a. om nya elpriser, tips om energibesparingar, soprummen och råttor