Avgiftshöjning

På grund av höjda kostnader och räntor har Styrelsen beslutat att höja månadsavgiften.

From 2024-01-01 höjs den med 1% och from 2024-02-01 höjs den med 1%. Sammanlagd höjning 2% för 2024.

Vi sänker utdebitering av el till 2,50 inkl moms gäller from januari 2024.

Styrelsen