Avgiftshöjning

För att täcka Föreningens ökade driftkostnader (el, vatten, värme mm),

har Styrelsen beslutat att höja månadsavgifterna med 1% f.o.m. 2022-01-01.