Månadsblad april 2021

Månadsbladet för april

Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller bl.a. information om Grovsoprum, Terrasserna, Årets stämma