Månadsblad April 2022

Månadsbladet för april finns nu i facken till höger om entrèdörren. Där ger vi information om hur vi skyddar oss mot stopp i avloppet, Föreningens Årsstämma, Sophantering och påminnelse om små och stora skadedjur