Månadsblad Aug 2020

Nu finns månadsbrev augusti 2020 i facken vid entrédörrarna.

Där hittar du information om
Information om ComHem
Tvättstugorna
Soprummen
Olja i avloppet