Månadsblad augusti 2021

Månadsbladet augusti 2021

Har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om kyl/frys i förrådsutrymmet, allmänt om sophantering och återvinning samt brandrisk vid grillning,