Månadsblad Dec 2018

Månadsblad december 2018

Snart är det jul, tänk på att inte spola ner överflödigt fett i avloppet, papperskorgarna utanför entréerna, vi ska gå över till individuell mätning av el