Månadsblad Maj 2022

Månadsbladet för maj finns nu i facken till höger om entrèdörren. Där ger vi information om Föreningens Årsstämma, Lagen om nedskräpning, Terrasserna, Fotboll utanför entrèerna, Sophantering, Festlokalen