Månadsblad Mars 2022

Månadsbladet för mars finns nu i facken till höger om entrèdörren

Där ger vi information om skyddsrum, terrasserna öppnar 1 april, Föreningens årsstämma och annat smått och gott