Månadsblad Mars 2023

Nu finns Infobladet för Mars 2023 i facken till vänster om entrée dörrarna. I det här numret hanterar vi ny sophantering Terrasserna öppna, Föreningens årsstämma