Månadsblad Okt 2020

Månadsblad okt 2020

Nu har månadsbladet för oktober 2020 delats ut till samtliga lägenheter. Där informerar vi bl.a. om
tidsomställning till vinter / normaltid,
inköp till tvättstugorna
påminner om vikten att sortera sopor
nytt avtal med ComHem
information från polisen