Månadsblad Sep 2020

Månadsbrev för september 2020

Nu finns månadsbrev september 2020 i facken vid entrédörrarna.

Där hittar du information om
Corona-virus
Sopor i korridoren
Grovsoprummet
Renovering