Månadsbrev april 2018

Månadsbrev april 2018

information om

Motioner till stämman den 28 maj
Öppna fönster i korridorerna en säkerhets-risk
Ali vikarierar för Zaher under Zahers semester
Anonyma felanmälan och klagomål