Månadsbrev maj 2020

Nu finns månadsbrev maj 2020 i facken vid entrédörrarna.

Där hittar du information om
Ny tid och plats för Årsstämman
Klagomål
Tips för grillning på terrassen